AFP

Birlikten Kuvvet Doğar! Swarm Teknolojisi 7 Ekim 2018

Doğadan ilham almak, uygarlık tarihi boyunca insanın gelişmesini tetikleyen en önemli unsurlardan biri. Örnek alınan sistem, çoğunlukla insanın faydasına yönelik kullanılsa da zaman zaman çatışmaların konusu oldu. Bugün ise makineler, yollarına insansız da devam etme eğilimine girdiler. “Swarming” (Oğullaşma) kavramı, bu otonom yapının ulaştığı son nokta.

Sistemin adını “Oğullaşma” şeklinde kullanmak, bir tercih. Zira, teknoloji geliştirmeyen ülkelerin baş sorunu, bu teknolojilerin kendi dillerinde karşılıklarının olmayışı. Fakat bu sistemin doğadan ilham alması, isimlendirme konusunda inisiyatif alınmasını özgür kılabilir. Başlangıçta oğullaşmaya dayalı ve insansız otonom sistemleri ele almadan, bu kavramları kısaca açıklamakta fayda var.

Kısa Link : http://c4news.me/juwlA
Paylaş:
75. Sayı