AFP
Hollywood ve Askeri Teknoloji

Hollywood ve Askeri Teknoloji 11 Haziran 2018

Savunma sanayinin en çok etkilendiği, belki de bu etkiyle şekillendiği bir sektör var: Hollywood. Özellikle bilim kurgu sinemasında öngörülenler, teknolojik gelişme imkân verdiği an, hayata geçiriliyor. Ayrıca, bahsedilen etki, tek taraflı bir etki de değil. Sonuçta, birbirini tetikleyen ve ileri götüren bir sistem, göze çarpıyor.

Hollywood’un askeri teknolojiler üzerindeki etkisi, göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Bu etkiler, üç ana başlıkta ele alınabilir: Kamuoyu tepkisi, propaganda, pazarlama. Söz konusu etkilere geçmeden önce, üçünün de sonucu olan teknolojik öngörü kavramından başlamak, faydalı olacaktır.

Kısa Link : http://c4news.me/IQMrL
Paylaş:
76. Sayı