AFP
Kuzey Atlantik Antlaşması’nın Maddeleri (2)

Kuzey Atlantik Antlaşması’nın Maddeleri (2) 11 Haziran 2018

Geçtiğimiz sayıda (61’inci sayı) NATO’nun inşasına hizmet eden temel prensipler ve devletler hatırlatılırken, aynı zamanda NATO’ya temel teşkil eden Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilk yedi maddesi de incelenmişti. Bu sayıda, 14 maddelik antlaşmanın kalan yedi maddesi ele alınırken, daha ilk yedi maddede hissedilen otorite probleminin genele yansıtılıp yansıtılamayacağı da sorgulanacak.

Madde 8: Her bir Taraf, kendisi ile diğer Taraflar ya da üçüncü bir devlet arasında şu an yürürlükte olan uluslararası sözleşmelerin, bu Antlaşma'nın hükümleri ile çelişmediğini beyan eder ve Antlaşma ile çelişen uluslararası sözleşmelere girmemeyi taahhüt eder.

8’inci Madde’nin konusu, tam olarak NATO’nun 21’inci yüzyıl problemidir. Soğuk Savaş sonrası NATO’ya duyulan askeri gereksinimin azalması ve NATO’nun siyasi işlevinin Pakt’ın kuruluş amaçlarını korumak yerine farklı bölgesel ve küresel çıkarlar doğrultusunda kullanılması, üye ülkeleri gerek münferit gerekse bloklar hâlinde çeşitli girişimlere itti.

Kısa Link : http://c4news.me/tFus7
Paylaş:
76. Sayı