AFP

Pekin Konsensüsü, Washington Konsensüsü’ne Karşı 16 Ağustos 2018

Trump Yönetimi, ABD’nin zaman içinde şekillendirip küresel çapta benimsettiği siyasi ve ekonomik yapıyı, kendi elleriyle erozyona uğratıyor. Mevcut uluslararası düzendeki güç boşluğu, alternatif vizyonlara zemin sağlar mı?

Çin, 1990’lı yıllardan bu yana, planlı ekonomisini piyasa ekonomisine yakınlaştırma politikaları güdüyor. Sanayi ve hizmet sektörleri, ülkenin büyümesinde tarımın ağırlığını giderek azaltıyor. Ülke, eskiden tersine mühendislik ve imitasyon ile anılırken; bugün, inovasyonun küresel oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor. Tüm bunlar olurken, binlerce yıllık gelenek, yani devletin piyasalara müdahalesi, asla sorgulanmıyor. Çinli yöneticiler meşruiyetlerini artırmak istediğinde bunu, yozlaşmanın önünü keserek ya da ürün, sermaye, insan ve bilginin dolaşımında sınırlı açılımlarla yapıyor.

Paylaş:
74. Sayı