AFP
Hollanda NATO Planını Onayladı

Hollanda NATO Planını Onayladı 18 Aralık 2018

Hollanda Hükümeti, NATO bütçe tasarısını onayladı. Planda, hükümetin gelecek bahar döneminde kullanacağı ilave bütçeler de yer alıyor.

Hollanda, NATO teminatı doğrultusunda savunma bütçesini yıllık gayrisafi yıl içi hasılasının %2’sine çıkarmak için beş öncelikli bir plan hazırladı. Bu plan kapsamında F-35 Lightning II uçakları başta olmak üzere kara ve denizde ordunun ateş gücünün artırılması, özel operasyon birimlerinin kuvvetlendirilmesi ve siber alana yapılan yatırımın artırılması hedefleniyor. Bu adımların ardından personel kabiliyetleri de geliştirilecek.

Haziran 2018’de düzenlenen NATO toplantısında devlet liderleri 2024 yılına kadar olan süreçte savunma harcamalarını ne şekilde artıracaklarını duyurmuşlardı. NATO müttefiki ülkeler, 2014 yılında savunma harcamalarını 10 yıllık periyotta yıllık GSYH’lerinin %2’sine denk gelecek şekilde artırmayı taahhüt etmişlerdi.

 

Paylaş:
74. Sayı