AFP

Cumhuriyet’in İlanı Kutlu Olsun 29 Ekim 2018

24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmış, yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923’de Ankara Türkiye Devleti’nin Hükümet Merkezi oldu.

Artık, mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar Devlet Başkanlığı görevini Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Atatürk yürütmüştü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması’nı onay için Türkiye’deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyorlardı. Bu sıralarda, 27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası ve Meclis’in güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna ivedi bir çözüm gerektirdi. Bu şartlar altında Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim akşamı, “Yarın Cumhuriyeti İlan edeceğiz” sözü ile hem rejim soruna çözüm buldu hem adını ilan etti. İç ve dış şartların doğurduğu bu gelişmeler sonucu 29 Ekim 1923 akşamı cumhuriyet ilân edildi.

Cumhuriyetin ilânı ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralı geçerli oldu

Kısa Link : http://c4news.me/nPPq9
Paylaş:
82. Sayı

İLGİLİ HABERLER