AFP
Geleceğin Muharebe Konsepti

Geleceğin Muharebe Konsepti 18 Mart 2018

Çok kutuplu dünya ve devlet dışı aktörlerin savaş stratejisindeki başat rolü, uzun zamandır bilinen çoğu devlet doktrinini etkisiz kıldı. Geleneksel anlamda kabul gören birçok gerçeklik, başta asimetrik tehdit olmak üzere psikolojik harp, vekalet savaşı ve çok boyutlu savaş adlarını alarak değişime uğradı. Muharebe sahasında hiçbir açıdan eşit olmayan tarafların başvurduğu gayrinizami askeri uygulamalar ve masa başında yürütülmeye çalışılan dengesiz uluslararası politikalar, bu gerçekliğin hem sebebi hem de sonucu oldu.

Büyük devletler, bu gerçeklikteki değişimi fark etmiş ve harekete geçmiş olsalar da uygulamalar ve sonuçlar görecelidir. Konvansiyonel muharebe alanında ve değişen güvenlik algısı ışığında ise yeni nesil bir muharebe ortaya çıktı. “Gelecek Savaş” (Future War) adı altında somutlaştırılan ve kabul görmüş/alışılmış tüm muharebe yeteneklerinden ayrı bir görüş ortaya konuldu. Bu görüş ile ağır bürokrasiyi, tek bir modern organizasyonda toplayarak yeni silahlar ve bunları kullanmak için yeni yaklaşımlar ortaya konmak istendi. 
Söz konusu yeni yaklaşımlar, özellikle “Ağa Dayalı Sistemler” (Network-Centric) ağırlıklı. Muharebe alanıyla ilgili ortak bir farkındalık sağlamak için bilgisayar ve iletişim ağı teknolojisinin kullanılmasının önemi vurgulanıyor. Eldeki şebekeyi korurken karşıt unsurda karışıklık yaratmak için siber ve elektronik harbe büyük yatırımlar yapılıyor. Bununla birlikte tüm bu yenilikler, uzun süredir ihmal edilen “elektronik savaşçılar” konusunda yoğunlaşmakta. 

Kısa Link : http://c4news.me/Sy0m3
Paylaş:
81. Sayı

İLGİLİ HABERLER